Privātuma politika videonovērošanai


Privātuma politikas videonovērošanai mērķis ir sniegt SIA CLBK klientiem un piegādātājiem informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un glabāšanas termiņu, apstrādājot videoattēlus no videonovērošanas kamerām SIA CLBK ražotnes ēkā Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu novads.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA CLBK, reģistrācijas Nr. 40103744917 , juridiskā adrese: Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu novads. Apliecinām, ka visi personas dati, ko esam ieguvuši no videokamerām, tiks apstrādāti atbilstīgi Eiropas Savienības un Latvijas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats

Personas datu iegūšanas no videonovērošanas iekārtām nolūks ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību. Personas datu apstrādes juridiskais pamats personas datu apstrāde vajadzīga SIA CLBK leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6. pants 1. f)

Personas datu kategorijas

Personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, attēls, attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), ieraksta datums un laiks tiek iegūti no videonovērošanas aparatūras to redzamības zonā, neveicot personas identifikāciju.

Personas datu iegūšanas veids

Videonovērošanas iekārtas.

Personas datu saņēmēju kategorijas

No SIA CLBK pilnvarotajiem darbiniekiem datus var saņemt likumā noteiktos gadījumos: pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra (lai iegūtu pierādījumus krimināllietās), tiesas (lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietās).

Personas datu apstrādes veids: elektroniski.

Videonovērošanas datu glabāšanas ilgums

Videonovērošanas iegūtie dati tiek glabāti videoarhīvā ne ilgāk par 30 dienām, pēc tam tie tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad ir noticis drošības incidents.

Ja ir noticis drošības incidents, videonovērošanas dati tiek glabāti līdz drošības incidenta izmeklēšanas pabeigšanai (piemēram, līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas spriedums).

Videomateriāli, kas izrakstīti no videoarhīva, tiek glabāti videorepozitorijā līdz diviem gadiem (gadījumos, kad tiek konstatēts konflikts, huligāniskas darbības u.c.), ja nav konstatēts termiņa pagarināšanas pamatojums.

Datu drošība

Jūsu dati tiek glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, īstenojot nepieciešamos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu datu drošību. Datu apstrādē iesaistītajiem speciālistiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz iegūto informāciju.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ja tas neierobežo citu personu tiesības. Pieprasījums jāuzraksta un jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi SIA CLBK birojā Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu novads, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iepriekš par vizīti vienojoties pa e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371- 29224153.

Par personas datu apstrādi jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

SIA CLBK datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Par jautājumiem saistībā ar jūsu personas datu apstrādi lūdzam kontaktēties ar SIA CLBK datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanot pa tālruni +371- 29224153 .